010 432 4911 info@alsare.nl

Alsare online

Alsare online is de online plek waar je kunt oefenen met de Nederlandse taal.
Ook over activiteiten met je kinderen, omgaan met geld, gezondheid, Nederlands op de werkvloer en nog veel meer, kun je hier meer lezen en opdrachten maken.

Alsare online is gratis en alleen voor cursisten van de Alsare academie.
Je krijgt van Alsare een persoonlijke inlogcode waarmee je alle programma’s kunt bekijken, die voor jou klaar staan.

Waarmee wil je oefenen?
 Kies een thema.
Veel plezier!

Visie en missie

Ieder mens ontwikkelt zich al doende

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, stelt andere en hogere eisen aan individuen en organisaties binnen deze samenleving.
De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continue leren en doen.

“Wat we moeten leren doen, leren we al doende”

Aristoteles

Onze missie

Door het aanbieden van een breed palet aan trainingen op het gebied van taalverwerving, inburgering en oriëntatie op de samenleving levert de Alsare academie een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan deze voortdurende ontwikkeling van competenties. De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu staat hierbij centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze moderne snel veranderende samenleving.

 

 

Motivatie

Het is belangrijk dat u het zelf zo belangrijk vindt om de Nederlandse taal te leren, dat u altijd aanwezig bent en ook thuis uw huiswerkopdrachten maakt. Uw docent en uw trajectbegeleider helpen u om uw afspraken na te komen.

Wat we moeten leren doen,

leren we al doende.

Ik heb een vraag